Image1 Image2 Image3 Image4

Display News

SPEAK.PL DIRECT ENGLISH atuty

Atuty podręczników do j. angielskiego SPEAK.PL DIRECT METHOD ENGLISH

- nowoczesne słownictwo dotyczące aktualnych zagadnień z życia codziennego

Read more

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Read more

Book 6 - SPEAK.PL DIRECT Method ® English Speak4KIDS

SPEAK.PL DIRECT Method ® English book6 Speak4KIDS.eu

http://www.youtube.com/watch?v=YDdfGzHECgY

Read more

Speak.pl metóda je priama metóda pre výučbu nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a ruštiny. Tak ako všetky priame metódy Speak.pl sa sústreďuje na aspekt cudzieho jazyka, ktorú je najťažšie zvládnuť - na rozprávanie. Pri použití metódy speak.pl sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas výučby. Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a každým zo študentov v skupine. Každý študent musí odpovedať na učiteľové otázky priamo v novom jazyku, celou vetou, pri použití súčasne používanej slovnej zásoby a gramatických javov. Rodný jazyk študentov sa nepoužíva pri výučbe vôbec, alebo sa používa len príležitostne pri predstavení nových slov a gramatických javov, ktoré by boli príliš ťažké alebo príliš abstraktné pochopiť bez prekladu. Keď študent odpovedá učiteľ mu napomáha a napráva ho okamžite.  Lektor počas vyučby rozpráva najvyššou možnou rýchlosťou bez zbytočného spomaľovania, čím sa  študenti učia prispôsobiť sa prirodzenému tempu cudzieho jazyka. Najmenej 80% z lekcie je venovaná rozprávaniu. Zo strany študentov si nie je potrebné robit akékoľvek poznámky, pretože všetko, čo učiteľ hovorí počas výučby je zaznamenané v učebniciach, rovnako ako na CD nosičoch, ktoré sú ich súčasťou.