English for KIDS book 2 chart 34

Polish English
Książka nr 2 składa się z:
-) 27 etapów
-) 26 kolorowych plansz
-) 24 prac domowych
-) ponad 300 nowych słówek
... Book 2 contains:
-) 27 lessons
-) 26 colourful charts
-) 24 homework
-) over 300 new words

Zawiera m.in. następujące zagadnienia tematyczne:
- czynności
- liczebniki początkowe
- nazwy dni tygodnia
- nazwy miesięcy
- pory roku

Poniżej można obejrzeć fragment książki nr 2

.

Includes among others the following subjects:
- names of activities
- ordinal numbers
- days of the week
- months of the year
- seasons of the year

below you can see samples of book 2