English for KIDS book 6 chart 131

Polish English
Książka nr 6 składa się z:
-)  12 etapów
-)  18 kolorowych plansz
-)  26 prac domowych
-) ponad 300 nowych słówek
... Book 6 contains:
-) 12 lessons
-) 18 colourful charts
-)  26 homework
-) over 300 new words

Zawiera m.in. następujące zagadnienia tematyczne:

- Sprytna Służąca
- O pięciu koźlątkach
- O rzepie
- Wielki Wyścig
- Kopciuszek
- Królewna Śnieżka
- Jaś i Małgosia
- Piękna i Bestia
- Śpiąca Królewna
- Brzydkie Kaczątko

Poniżej można obejrzeć fragment książki nr 6

.

Includes among others the following subjects:

fairy-tales

- the Clever Maiden
- The Story of Five Little Goats
- The Turnip Story
- The Big Race
- Cinderella
- Snow White
- Hansel and Gretel
- Beauty and the Beast
- Sleeping Beauty
- The Ugly Duckling

below you can see samples of book 6