DIRECT Method for English for KIDS

English for KIDS book 4 chart 104

Polish English
Książka nr 4 składa się z:
-)  23 etapów
-)  24 kolorowych plansz
-)  28 prac domowych
-) ponad 300 nowych słówek
... Book 4 contains:
-)  23 lessons
-)  24 colourful charts
-)  28 homework
-) over 300 new words

Zawiera m.in. następujące zagadnienia tematyczne:
- rodzaje sportów
Opis miejsc:
- w klasie
- w salonie
- w kuchni
- w łazience
- w hallu
- w sypialni
- w bloku mieszkalnym
- w parku
- na ulicy
- plan miasta, pytanie o drogę

Poniżej można obejrzeć fragment książki nr 4

.

Includes among others the following subjects:
- different kinds of sports
descriptions of places:
- in the classroom
- in the living room
- in the kitchen
- in the bathroom
- in the hall
- in the bedroom
- block of flats
- in the park
- in the street
- city plan
- giving directions of how to get to a place

below you can see samples of book 4