English for KIDS book 3 chart 81

Polish English
Książka nr 3 składa się z:
-)  26 etapów
-)  26 kolorowych plansz
-)  17 prac domowych
-) ponad 300 nowych słówek
... Book 3 contains:
-) 26 lessons
-) 26 colourful charts
-) 17 homework
-) over 300 new words

Zawiera m.in. następujące zagadnienia tematyczne:
- nazwy państw i narodowości
- nazwy ubrań
- pytanie o godzinę i określanie czasu
- nazwy posiłków, jedzenie i picie
- zwierzęta, wizyta w zoo

Poniżej można obejrzeć fragment książki nr 3

.

Includes among others the following subjects:
- names of countries and nationalities
- clothes
- giving the time
- meals
- food and drink
- animals, visit  to the zoo

below you can see samples of book 3