English for KIDS book1 chart4

Polish English
Książka nr 1 składa się z:
-) 28 etapów

-) 27 kolorowych plansz
-) 18 prac domowych
-) ponad 300 nowych słówek
... Book 1 contains:
-) 28 lessons
-) 27 colourful charts
-) 18 homework
-) over 300 new words

Zawiera m.in. następujące zagadnienia tematyczne:
- nazwy przedmiotów z otoczenia w klasie, w domu, na placu zabaw
- nazwy osób (w rodzinie, w otoczeniu)
- nazwy kolorów
- liczebniki
- nazwy zawodów
- części ciała
- nazwy podstawowych czynności
- litery alfabetu

Poniżej można obejrzeć fragment książki nr 1

.

Includes among others the following subjects:
- names of objects in the nearby surroundings in the classroom, at home, at the playground, etc.
- names of people (for example the family members)
- colours
- numbers
- names of jobs
- names of the parts of the body
- the basic activities
- letters of the alphabet

below you can see samples of book 1