O Metodzie Speak.pl

TECHNIKA NAUCZANIA

Metoda Speak.pl jest metodą bezpośrednią służącą do nauki języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, i rosyjskiego. Jak wszystkie metody bezpośrednie Metoda Speak.pl koncentruje się na tym aspekcie języka obcego który jest najtrudniejszy do opanowania, czyli na mówieniu. Przy użyciu Metody Speak.pl uczniowie przez cały czas trwania lekcji mówią w języku obcym. Lekcja oparta jest na kontrolowanym i zaplanowanym dialogu pomiędzy prowadzącym a każdym uczestnikiem zajęć. Na pytanie lektora uczestnik odpowiada bezpośrednio w obcym języku, zawsze pełnymi zdaniami i przy użyciu słów, wyrażeń, i rozwiązań gramatycznych, które są w danym momencie lekcji omawiane. Podczas zajęć prowadzący nie używa języka ojczystego słuchaczy w ogóle lub tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. aby wprowadzić i wytłumaczyć pojęcia, które są zbyt abstrakcyjne lub zbyt skomplikowane aby je zrozumieć bez tłumaczenia. Podczas gdy kursant odpowiada na pytanie nauczyciela, ten pomaga mu zbudować poprawne zdanie oraz na bieżąco poprawia każdy jego błąd. Lektor prowadzi zajęcia mówiąc z możliwie największą prędkością jaką można rozwinąć z daną grupą (nie zwalnia nienaturalnie tempa mowy), stąd podczas lekcji stworzone są warunki takie jak jak przy rozmowie potocznej z native speakerem. Pozwala to uczniom na osłuchanie się z żywym językiem i na szybkie wychwytywanie znaczeń pytań i odpowiedzi. Minimum 80% lekcji przeznaczona jest na mówienie. Uczestnicy nie tracą niepotrzebnie czasu na robienie notatek podczas zajęć ponieważ każde pytanie padające na zajęciach oraz odpowiedź jaka jest wymagana ze strony ucznia są zapisane w podręcznikach, w tej samej kolejności i w tej samej formie w jakiej podawane są na zajęciach. Dodatkowo ten sam materiał jest nagrany na załączonej do podręcznika płycie CD.

JAK POWSTAŁY MATERIAŁY DO METODY SPEAK.PL

Podręczniki do nauki języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego metodą Speak.pl powstały w latach 2004 – 2006 i są wspólnym dziełem nauczycieli, native speakerów i metodyków Szkoły Peritus – Speed School. Od tego czasu były kilkakrotnie korygowane i uaktualniane. Materiały są więc już 6-ty rok stosowane do nauczania słuchaczy zarówno grupowych jak i indywidualnych Szkoły Peritus.

O MATERIAŁACH

Zestaw materiałów do nauki każdego wymienionego języka obcego Metodą Speak.pl składa się z 6 podręczników, do każdego dołączona jest płyta CD z nagranymi lekcjami oraz dyktandami. Rozkład strony w podręczniku jest bardzo przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Składa się on z fragmentów wprowadzających nowe słowa, wyrażenia, zagadnienia gramatyczne, oraz następującego po nich zestawu pytań i odpowiedzi, które służą przećwiczeniu wprowadzanego materiału.

O LICENCJI

Szkoła, która chce zakupić materiały do nauki Metodą Speak.pl musi najpierw wykupić licencję. Licencja obejmuje materiały do wszystkich języków. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami poprzez stronę internetową.