Image1 Image2 Image3 Image4

Display News

SPEAK.PL DIRECT ENGLISH atuty

Atuty podręczników do j. angielskiego SPEAK.PL DIRECT METHOD ENGLISH

- nowoczesne słownictwo dotyczące aktualnych zagadnień z życia codziennego

Read more

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Read more

Book 6 - SPEAK.PL DIRECT Method ® English Speak4KIDS

SPEAK.PL DIRECT Method ® English book6 Speak4KIDS.eu

http://www.youtube.com/watch?v=YDdfGzHECgY

Read more

Metoda - Speak.pl DIRECT METHOD ®

Metoda Bezpośrednia - Speak.pl DIRECT METHOD ®

Metoda Speak.pl jest metodą bezpośrednią służącą do nauki języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, i rosyjskiego. Jak wszystkie metody bezpośrednie Metoda Speak.pl koncentruje się na tym aspekcie języka obcego który jest najtrudniejszy do opanowania, czyli na mówieniu. Przy użyciu Metody Speak.pl uczniowie przez cały czas trwania lekcji mówią w języku obcym. Lekcja oparta jest na kontrolowanym i zaplanowanym dialogu pomiędzy prowadzącym a każdym uczestnikiem zajęć. Na pytanie lektora uczestnik odpowiada bezpośrednio w obcym języku, zawsze pełnymi zdaniami i przy użyciu słów, wyrażeń, i rozwiązań gramatycznych, które są w danym momencie lekcji omawiane. Podczas zajęć prowadzący nie używa języka ojczystego słuchaczy w ogóle lub tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. aby wprowadzić i wytłumaczyć pojęcia, które są zbyt abstrakcyjne lub zbyt skomplikowane aby je zrozumieć bez tłumaczenia. Podczas gdy kursant odpowiada na pytanie nauczyciela, ten pomaga mu zbudować poprawne zdanie oraz na bieżąco poprawia każdy jego błąd. Lektor prowadzi zajęcia mówiąc z możliwie największą prędkością jaką można rozwinąć z daną grupą (nie zwalnia nienaturalnie tempa mowy), stąd podczas lekcji stworzone są warunki takie jak jak przy rozmowie potocznej z native speakerem. Pozwala to uczniom na osłuchanie się z żywym językiem i na szybkie wychwytywanie znaczeń pytań i odpowiedzi. Minimum 80% lekcji przeznaczona jest na mówienie. Uczestnicy nie tracą niepotrzebnie czasu na robienie notatek podczas zajęć ponieważ każde pytanie padające na zajęciach oraz odpowiedź jaka jest wymagana ze strony ucznia są zapisane w podręcznikach, w tej samej kolejności i w tej samej formie w jakiej podawane są na zajęciach. Dodatkowo ten sam materiał jest nagrany na załączonej do podręcznika płycie CD.