O SPEAK.PL METÓDE

AKO SA UČÍ
Speak.pl metóda je priama metóda pre výučbu nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a ruštiny. Tak ako všetky priame metódy Speak.pl sa sústreďuje na aspekt cudzieho jazyka, ktorú je najťažšie zvládnuť - na rozprávanie. Pri použití metódy speak.pl sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas výučby. Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a každým zo študentov v skupine. Každý študent musí odpovedať na učiteľové otázky priamo v novom jazyku, celou vetou, pri použití súčasne používanej slovnej zásoby a gramatických javov. Rodný jazyk študentov sa nepoužíva pri výučbe vôbec, alebo sa používa len príležitostne pri predstavení nových slov a gramatických javov, ktoré by boli príliš ťažké alebo príliš abstraktné pochopiť bez prekladu. Keď študent odpovedá učiteľ mu napomáha a napráva ho okamžite.  Lektor počas vyučby rozpráva najvyššou možnou rýchlosťou bez zbytočného spomaľovania, čím sa  študenti učia prispôsobiť sa prirodzenému tempu cudzieho jazyka. Najmenej 80% z lekcie je venovaná rozprávaniu. Zo strany študentov si nie je potrebné robit akékoľvek poznámky, pretože všetko, čo učiteľ hovorí počas výučby je zaznamenané v učebniciach, rovnako ako na CD nosičoch, ktoré sú ich súčasťou.

AKO BOLI SPEAK.PLMATERIÁLY VYTVORENÉ?
V Speak.pl učebnice pre výučbu nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a ruštiny boli vytvorené ako spoločná práca učiteľov, rodených hovorcov a metodikov v Peritus – Speed School v rokoch 2004-2006 a od tej doby boli niekoľkokrát opravené a aktualizované. Tieto materiály boli skúšané na Peritus študentoch v skupinovej aj individuálnej výučbe po dobu piatich rokov.
 
O MATERIÁLOCH
Súbor materiálov pre každý jazyk sa skladá z 12 učebníc, z ktorých je každá sprevádzaná CD nosičom s nahratými hodinami a diktátmi. Rozloženie strán každej knihy je prehľadné a "user-friendly" – so sekciami nových slov a gramatiky a následných otázok a odpovedí pre precvičovanie si nového materiálu.
 
O LICENCII
Aby bolo možné kúpiť Speak.pl materiály škola si musí zakúpiť licenciu. Licencia zahŕňa materiály pre všetky jazyky, ktoré ponúkame: nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a ruština. Ak máte záujem o získanie licencie zašlite svoje kontaktné údaje a my Vás budeme spätne kontaktovať.