Image1 Image2 Image3 Image4

Display News

SPEAK.PL DIRECT ENGLISH atuty

Atuty podręczników do j. angielskiego SPEAK.PL DIRECT METHOD ENGLISH

- nowoczesne słownictwo dotyczące aktualnych zagadnień z życia codziennego

Read more

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Advantages of SPEAK.PL DIRECT ENGLISH books

Read more

Book 6 - SPEAK.PL DIRECT Method ® English Speak4KIDS

SPEAK.PL DIRECT Method ® English book6 Speak4KIDS.eu

http://www.youtube.com/watch?v=YDdfGzHECgY

Read more

Přímá metoda Speak.pl
Metoda Speak.pl je přímá metoda pro výuku němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Podobně jako všechny přímé metody se Speak.pl soustřeďuje na aspekt cizího jazyka, který je nejtěžší zvládnout - na mluvení. Při použití metody Speak.pl se studenti učí tím, že během výuky neustále mluví. Lekce je uspořádána ve formě speciálně navrženého dialogu mezi učitelem a každým ze studentů ve skupině. Každý student musí odpovědět na učitelovy otázky přímo v novém jazyce,  celou větou, a za současného použití  procvičované  slovní zásoby a gramatických jevů. Rodný jazyk se při výuce studentů nepoužívá vůbec, nebo pouze příležitostně při představování nové slovní zásoby, kterou by bylo příliš obtížné nebo příliš abstraktní pochopit bez překladu. Když student mluví, učitel mu pomáhá a hned ho opravuje. Učitel vyučuje nejvyšší možnou rychlostí bez zbytečného zpomalování, čímž si uši studentů přivyknou přirozenému tempu cizího jazyka. Nejméně 80 % z lekce je věnováno mluvení. Není třeba, aby si studenti dělali poznámky, protože vše, co učitel říká během výuky, je zaznamenáno jak v učebnicích, tak na CD, které k nim patří.